News

Happening now

Shows, talks, tours, fairs, everything around.

Social feed

24.01 polanainstitute Thank you San Francisco
21.01 polanainstitute Last minutes with @untitledartfair
19.01 polanainstitute Mikołaj Sobczak, „Witch Examination” @untitledartfair & @mickowhysobchack