news

Olga Micinska solo show at Marwan, Amsterdam

13.02.2019

Upcoming events

Social feed

24.01 polanainstitute Thank you San Francisco
21.01 polanainstitute Last minutes with @untitledartfair
19.01 polanainstitute Mikołaj Sobczak, „Witch Examination” @untitledartfair & @mickowhysobchack