Fairs

2022

NADA Miami 
Hanna Krzysztofiak, Last Spring

Hotel Warszawa Art Fair
Barbara Falender, Dominka Kowynia, Mikołaj Sobczak

2021

NADA House, NYC
Mikołaj Sobczak & Tadeusz Kandor

2020

NADA Miami in Warsaw  / NADA Projects 
Olga Micińska

2018

UNTITLED Art, San Francisco 
Mikołaj Sobczak